top of page

דבר מערכת: גיליון מלחמה וארוטיקה


השנה השנייה של חפוז נפתחת בצלה של מלחמה. תהינו רבות על משמעות פרסום גיליון חדש בעת הזו, כמו גם על שאלת היצר והיצירתיות אל מול האבל והמתח שעוטפים את כולנו. בחרנו, בעזרתכם, לדבוק בפעילות הספרותית כדי לנסות ולהעניק מעט אור בתוך כל החושך, ובאותה נשימה - לא לחסוך בביקורת.


בעת מלחמה באים לידי ביטוי דחפים עמוקים - יצר המוות ויצר החיים נאבקים האחד בשני ויוצרים התפרצות געשית של רגשות ותחושות. איך מדברים על יצר כשהפצע עוד כל כך פעור? איך נוגעים בבשר החשוף בלי לזרות מלח? אנחנו מקוות שהצלחנו לענות על שאלות אלה ועוד ברגישות. בגיליון הנוכחי תוכלו למצוא שלל יצירות - כאלה שמבקשות להעניק רגע של נחמה, להעלות את חום הגוף, לשקוע אל החסר וגם להביט למלחמה  בעיניים. 


בתוך כל האי-ודאות והכאב והאימה, קרו כמה שינוים משמחים בחפוז. ראשית, מערכת כתב העת התרחבה וקיבלה לחיקה חמישה עורכות ועורכים חדשים. אנו סבורות כי ההתרחבות תאפשר לנו לדייק אף יותר את גיליונות כתב העת ואת החוויה הספרותית שאנו שואפות להעניק לקהל הקוראות והקוראים שלנו.  בנוסף, התחדשנו בתוכנית רדיו חדשה, (תודה גדולה לרדיו המחוגה שהזמין ונתן לנו מקום) שבה נשוחח על ארוטיקה וספרות עם כותבים וכותבות, יוצרים ויוצרות. 


תודה לכל מי ששלח ושלחה לנו יצירות, למצטרפים החדשים למערכת, לזאב ארליך על ההגהה והניקוד, וכמובן לכם ולכן - קוראי וקוראות חפוז. הנה הוא מוגש בפניכן, אמיץ ורלוונטי מתמיד - גיליון מלחמה וארוטיקה שלא חושש לאתגר מוסכמות, לפשפש בפצע הפעור ולקוות לעולם שוחר שלום. 

מקוות שהקריאה, כפי שהיא עשתה לנו, תרעיד לכם את איברי הגוף והנפש.


מערכת חפוזComentarios


bottom of page