top of page

גיליונות חפוז יוצאים אחת לרבעון, כל אחד מהם עוסק בדרך כזו או אחרת בארוטיקה באמצעות תתי נושאים מתחלפים - בחירה המאפשרת התבוננות מחודשת על נושא חמקמק ומסתורי זה שאנו מבקשים לחקור באמצעות המילה הכתובה.

כל גיליון מציע לקהל הקוראים מספר מצומצם של יצירות מובחרות המבקשות לומר דבר מה על העולם, על שפה, על יחסים, ועל ארוטיקה בפרט. התוצאה היא ממתק ספרותי משובח, כזה שמותיר טעם של עוד.

bottom of page