top of page

?חושבות וחושבים לשלוח לנו יצירה כתובה

!קראו את זה לפני

  ⁠השקיעו מזמנכם לשוטט מעט בין הגיליונות ולקרוא את הטקסטים שהתפרסמו עד כה בכתב העת - זה יעזור לכן.ם להבין את אופי היצירות שאנו מחפשים

⁠ניתן לשלוח חומרים אך ורק במסמך וורד מסודר. שירה מנוקדת בלבד. טקסט שלא יישלח בתנאים האלה, לצערנו לא ייקרא

 ⁠חפוז הוא קודם כל ולפני הכל - כתב עת ארוטי. זה אומר שכל טקסט, חכם ויפה ככל שיהיה

לא יוכל להתקבל אם לא תהיה בו נוכחות ארוטית משמעותית

 ⁠בכל גיליון חפוז מתכתב עם תת-תמה אחרת, אין זה גורע מהמימד הארוטי המתבקש, להפך. כלומר - אם נושא הגיליון הוא ׳בתי קפה׳, עדיין נבקש לקבל יצירות בראש ובראשונה ארוטיות, וכמובן שמתכתבות עם הנושא הרלוונטי

  ⁠אנו מחזירים תשובה לכולן וכולם - תשובות בדרך כלל מתקבלות עד חודש ממועד השליחה. התאזרו בסבלנות

והנה קול קורא שפתוח לאורך כל השנה

חפוז מחפש יצירות חדשות למדור ארוטיקה ויזואלית מכל תחומי האמנות - ש.png
bottom of page