top of page

אישה עם צמא

2022

״אני נמשכת לציור נשים בכל המימדים, זה מאפשר לי לנהל שיח פנימי בנושא שאלות שמלוות אותי. הציור מאפשר לי להוציא את השיח החוצה, בעולם שלא תמיד פתוח לשמוע מחשבות שאינן קונצנזוס״

עדי הראל היא מאיירת, בת 26, סטודנטית לתקשורת חזותית במכללת שנקר

bottom of page